P01282
  • دوشنبه, ۱۳ شهریور, ۹۱


دويست‌و‌هشتاد و دومين شماره‌ي امرداد با گفت‌و‌گويي خواندني با اديب برومند، شاعر ملي،منتشر شد .

متن این گفتگو را با کلیک روی تصویر زیر بخوانید.