Shahnaz
  • پنج شنبه, ۳۰ خرداد, ۹۲

آینده اوست

از شنیدن خبر درگذشت استاد بی نظیر نواختن تار آقای جلیل شهناز بی اندازه متاثر گردیدم و بر موسیقی ملّی دریغا گفتم . آن روانشاد در این هنر نبوغی انکار ناپذیر داشت و سالیانی باید صبوری پیشه کرد تا با مشیّت پروردگار جانشینی برای این نوازنده گرانقدر خلق گردد. این ضایعه هنری عالم موسیقی ایران به ویژه تار را در سوگی بزرگ و اندوهی ژرف فرو برد.

بنده درگذشت این استاد فقید را به جامعه موسیقی دانان ایران و خانواده محترم او تسلیت عرض می کنم و شادمانی روح و آمرزش وی را از درگاه خداوند بی همتا آرزو می کنم.

ادیب برومند