• سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۹۴

روزنامه اطلاعات – تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴-۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۷ـ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶ـ شماره ۲۶۳۴۷

شعری از استاد امیر صادقی (مدیر و پایه‌گذار فردوسی سرای ایران)

22-35-04 خوش آهنگ و خوش خط و دیگر «ادیب»

آگاه شدم که «استاد عبدالعلی ادیب برومند» به علت ناراحتی قلبی چند روزی است در بیمارستان دی بستری شده و تحت مراقبت است، با آرزوی بهبودی برای این شاعر بلندآوازه و وارسته، چند خطی نوشته‌ام که تقدیم می‌شود:

عزیزم همان مرد دانش‌گرای

که باشد همیشه به راه خدای

یکی فرصتی داد و لطفی نمود

بشد شعر من را چو تار و چو پود

قلم بر گرفتم به چنگ اندرون

به یادِ ادیب، آن یل مهربون

برومند پاکیزه، بیمار شد

به دارو و درمان، گرفتار شد

دل یک جهانی به دنبال اوست

که هر کس بگیری، بدارَدش دوست

کنون قلب ایشان به رنج اندر است

که خسته به دستِ سپنج اندر است

نود ساله شد در جهان ادب

سخن‌های او همچو شهد و رطب

یکی میهنی مردِ یزدان‌پرست

که از باده بخردی گشته مست

کنون جان ایشان به درد اندر است

غم اندر دلش شد به جا در نشست

جهانی به گفتار او شادمان

که باشد ادیب برومندشان

خوش آهنگ و خوش خط و دیگر ادیب

که اندر جهانی ندارد رقیب

یکی شاعری در غزل‌های خوب

چه از شرق و غرب و شمال و جنوب

یکی مرد دانا و هم ارجمند

دو پا بر زمین، سر به ابر بلند

به رنج سیاست بسی خسته شد

نه هرگز زبانش به دم بسته شد

به چندی کتب، شعر ایشان روان

به کار نوشتن، قلم پر توان

کنون خسته خوابیده بیمار شد

به رنج زمانه گرفتار شد

هر آنکس زبانی گشاید به مهر

دعایی کند تا شود خوب چهر

کنون صادقی از خداوندگار

همان داور روزگار شمار

بخواهد که جانش به نیرو شود

تن پاک ایشان سلامت شود

کند رخت شادی هم اکنون به تنش

جهان آفرین آن خداوند عرش

دل ملتی را کند شادمان

که باشد ادیب برومندشان

دالاس ـ تگزاس