• یکشنبه, ۳۰ فروردین, ۹۴

به کوشش: امیر راسخی‌نژاد

ناشر: شرکت سهامی انتشار

چاپ اول: ۱۳۹۳

۱۳۸ص ـ ۷۵۰۰ تومان

ادیب برومند نامی آشنا در ادبیات، فرهنگ، هنر و سیاست است. اشعار دل‌انگیز، قصاید ملی و میهنی، مقالات و تحقیقات متعدد در زمینه‌های فرهنگ و هنر و تاریخ، متخصص در شناخت آثار هنری و کتب خطی و نقاشیهای تاریخی، همه‌وهمه بخش کوتاهی از معرفی وی است.

مجموعه «گفتگوهای ادیب برومند» شامل ۱۵ مصاحبه استاد برومند با رسانه‌‌ها و روزنامه‌‌ها به مناسبتهای گوناگون است.

«شاعر ملی»، «ایرانیان باید اندیشه‌های اهریمنی را از خود دور کنند»، «کودتای ۲۸ مرداد»، «حزب توده مرّوج شعر نو بود»، «ادب پارسی»، «مصدق، قوام را مسئول کشتار ۳۰ تیر نمی‌دانست»، «لباس فاخر بر تن شعر بپوشانیم»، «از کودکی می‌خواستم شاعری بزرگ در حد شاعران متقدم شوم»، «از دیرباز آرزو داشتم شاعری بی‌نظیر باشم»، «ادبیات مشروطه»، «شاه علیه دولت مصدق کارشکنی می‌کرد»، «دریغم آمد میراث فرهنگی ایران به تاراج برود»، «بیرون کردن انگلیسی‌‌ها از ایران کار بزرگی بود و «مصدقی هستیم، اما حق با صالح بود» عناوین مصاحبه‌های این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در یکی از این مصاحبه‌‌ها می‌خوانیم: «شعر یک پدیده خیال‌انگیز معنوی است که باید به محض شنیدن، شنونده را متوجه یک حقیقت مسلم یا یک موضوع عبرت‌آمیز یا یک توصیف جاذب از دیده‌‌ها و شنیده‌‌ها نماید و او را زیر تأثیر عمیق قرار دهد. شعر باید با بیان احساس خیال شنونده را به زوایای اموری بکشاند که موجب تحریک احساسات و تلطیف عواطف او گردد و به وی درس دلدادگی به حقایق و نیکویی‌‌ها بدهد.‌»