«محمد اسماعیل نقاش  باشی » برادر آقا نجف و  از  سرآمدان هنر در  عهد قاجاریه است. آثار متنوع او از تابلو و قاب آیینه و قلمدان در عالي ترين سطح هنر قرار دارد تا آنجا كه مي توان گفت در دوران قاجار كمتر كسي توانسته است به مدارج هنري وي دست يابد. وي در مكتب ايراني و فرنگي با چيرگي و مهارت بسيار كار مي كرده چنانچكه در سبك فرنگي ، آداب مسيحيت و مناظر كليسا و چهره راهبان و قدّيسان و كشيشان را با لباس ويژه، به نحو جالب به تصوير كشيده و در شيوه ي ايراني، عالي ترين قلمدان هاي هفت گنبد و جنگي و كياني را از زير خامه سحر آفرين خود بيرون داده است.

محمد اسماعيل در مكتب شمايل سازي نيز كه در عصر قاجار ترقي و رواج داشته، استادي قادر بوده و در داخل قاب آيينه هاي نفيس ، جلدهاي  روغني و قرآن هاي خطي ، تمثال بي مثال حضرت رسول (ص) و حضرت علي (ع) و حسنين (ع) را هر چه نكوتر نگارش مي داده است.

از جمله آثار بي نظير اين استاد، قاب آيينه اي است گران بها كه در آن موضوع ماموريت «خسرو ميرزا» (فرزند كوچك فتحعلي شاه) به روسيه را به منظور عذر خواهي از قتل « گيريبايدف » سفير آن دولت در ايران، ترسيم كرده و پر است از تصاوير مردان ايراني و روسي و مناظر مختلف دل انگيزي كه با قلمي سحار، مراحل گوناگون اين سفر و نيز صورت تزار روسيه و «خسرو ميرزا» و همراهان وي را نشان مي دهد.

شاهكار ديگر يك قلمدان رزمي است كه ميدان جنگِ حكومت مركزي ايران را به سرداري « حسام السلطنه سلطان مراد ميرزا» با « محمد حسن خان سالار» در مشهد به نظر مي رساند در حالي كه بيش هفتصد سوار و پياده را در حال حمله و دفاع با توپ و تفنگ و سلاح هاي سرد نشان مي دهد. در ين صحنه حركات اشخاص كه با خشم و خروش جنگي مردانه كارزار مي كنند به خوبي مجسم شده و ساخت و سازِ پردازيِ آنها در كمال استادي ست . محمد اسماعيل از طرف ناصرالدين شاه به لقب نقاش باشي ملقب بوده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *