این بخش جهت طرح سوالات شما عزیزان از استاد ادیب برومند ایجاد شده است و شما عزیزان در صورتی که با مطالعه پاسخ های داده شده به سوالات دیگر خوانندگان سایت به جواب سوال خود نرسیدید ، می توانید با طرح سوال خود منتظر دریافت پاسخ خود از استاد باشد.
لازم به توضیح است با توجه به فشردگی برنامه های استاد ، دست اندر کاران سایت سوالات شما را هر چند روز یکبار جهت پاسخ گویی نزد استاد می برند و به ایشان ارائه می دهند و پس از دریافت پاسخ در همین صفحه منتشر می نمایند.