Happy New Year 2017 Poster
  • شنبه, ۱۱ دی, ۹۵

به‌نام خداوند جان و خرد

در آغاز سال نو میلادی لازم دانستم مراتب خوشوقتی و مبارکباد خود را به هم‌میهنان مسیحی که همواره از نیکمردان و پاک‌زنان این سرزمین دیرینه‌سال بوده‌اند به عرض رسانم و شادروزی و نیک‌بختی یکایک آنان را از درگاه خداوند یکتا آرزو کنم.
امیدوارم پیوسته شیرازه همبستگی و یگانگی در میان مردم نجیب و نژاده ایران استوار بماناد.

بتاریخ یازدهم دیماه ۱۳۹۵
ادیب برومند

FB_IMG_1483210486982