۱۱۶
  • چهارشنبه, ۲۹ مرداد, ۹۳

با نهایت تألم و افسوس با خبر شدم ، دوست دیرین و شاعر حق طلب و عالیقدر بانو سیمین بهبهانی که از مفاخر ادبی ایران و مایه افتخار جامعه بانوان کشور به شمار می رود دار فانی را بدرود گفت و به سرای جاوید شتافت . این ضایعه ادبی را به مردم فرهنگ دوست ایران و وابستگان عالَم ادب ، فرهنگ و هنر و بازماندگان محترمش تسلیت گفته ، شادمانی روح آن عزیز از دست رفته را از درگاه خداوند مهربان خواستارم .

ادیب برومند- مرداد ۱۳۹۳