• دوشنبه, ۴ دی, ۹۶

با دریغ و اندوه درگذشت زنده‌یاد حسين شاه حسينى مبارز پاکباز راه میهن و آزادمرد صدیق و وفادار آرمانهای ملی دکتر محمد مصدق را به خانواده محترم ایشان و مردم وطنخواه ایران تسلیت میگوییم.
دکتر جهانشاه برومند، پوراندخت برومند، شهریار برومند، محمدحسین نصیری، سیاوش نصیری، کیومرث نصیری