۴۳۹۸۷

پر توان باش با لطافتِ خوي
در قبال حوادث ناساز
نرم و آرام، دردِ سرها را
رو به رو شو ، همي به چهره ي باز
گل يخ را نگر كه بشكوفد
در زمستان سردِ برف انداز
و آنگهي كز نسيمِ سرما خيز
خون به تن بفسُرد چو دل ز نياز
از دل برف سر برون آرد
با بسي لطف و خرّمي دمساز
شامه ي اهل ذوق بنْوازد
در محافل به بوي روح نواز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *