• شنبه, ۲۵ دی, ۹۵

 

امسال مصادف با دهمین سالروز درگذشت همسر ارجمندم بانو فرنگیس امینی ( برومند) است . همسری فرهیخته و روشن اندیش و با ایمان که جز به خدا پرستی بی شائبه و ساماندهی علاقه مندانه به رفاه و سعادت افراد خانواده و خوشبختی هم میهنان عزیز و امن  و آبادى کشور به چیزی نمی اندیشید و توجه به امور خیر و تعالی ميهن ، سلامت همسر و فرزندان همواره منظور نظر او بوده.

خدايش بيامرزاد و از نعمت هاي بهشتي برخوردار فرماياد.

همسر: اديب برومند

فرزندان : 

دكتر جهانشاه برومند – شهريار برومند – پوراندخت برومندphoto_2017-01-14_17-12-16