• دوشنبه, ۳۰ اسفند, ۹۵

با درود و سپاس از بزرگوارانی که در روزهای گذشته با اظهار همدردی موجبات تسلای خاطر ما را فراهم نموده‌اند، به آگاهی می‌رساند، روزهای اول و دوم و ششم فروردین‌ماه از ساعت ۵ بعدازظهر در منزل استاد ادیب برومند نشست خواهیم داشت.

دکتر جهانشاه برومند

پوراندخت برومند

شهریار برومند

محمدحسین نصیری

سیاوش نصیری