آئین رونمایی آفرین ادیب ( جشن نامه استاد ادیب برومند)

مطالب مرتبط:

رونمایی از کتاب «آفرین ادیب» جشن نامه استاد ادیب برومند در کانون زبان فارسی

«آفرین ادیب، جشن‌نامه استاد ادیب برومند» امروز رونمایی می‌شود