قطع رابطه با انگلستان

قطع رابطه با انگلستان

چون پس از يك سال و چند ماه مذاكره برای حل اختلاف ايران با شركت غاصب نفت، در اثر پافشاری دولت انگليس نتيجه ‏ای حاصل نگرديد دولت در اواخر مهرماه 1331 تصميم به قطع روابط سياسی با انگليس گرفت. اين قصيده در…

...ادامه
پیام خلیج فارس

پیام خلیج فارس

خلیج فارس منم، طرفه بحر پهناور

پیام من به تو اى بى‏ کرانه بحر خزر

پیام من به تو اى جانفزاى روح‏ انگیز

پیام من به تو اى دلنواز جان‏پرور

پیام من به تو اى اهل راز را منظور

پیام من به تو اى فرّ و ناز را منظر

درود بر تو و آن موج‏ هاى زرّینت

که هست جلوه‏ نما چون درخشش گوهر

درود بر تو و آن رنگ‏هاى دلجویت

که هر دم است نمایان به گونه ‏اى دیگر

تویى گشاده‏ دل اکنون چو پهنه آفاق

تویى ستوده ‏فر اینک چو چشمه کوثر

صفاى روح تو دلجو چو خنده گلزار

خروش موج تو غرّان چو نعره تندر

توام برادرى از مادرى همایون‏ پى

منت برادرم از دوده‏ اى کیانى ‏فر

سرم نهاده به دامان پاک ایران است

کف تو نیز گریبان‏ گشاى این مادر

...ادامه
شهید راه آزادی

شهید راه آزادی

اين قصيده به مناسبت چهلمين سال شهادت شادروان فرخى يزدى مدير روزنامه طوفان كه شاعرى دلير و روزنامه نويسى شجاع و تسليم‏ ناپذير بود سروده شد (تاريخ شهادت او سال 1318 به وسيله عمّال رضاشاه بوده است). شهيد راه آزادى…

...ادامه

حافظ

ارمغاني براي يونسکو به هنگام بزرگداشت خواجه حافظ شيرازي هرسخنگوي که آرد سخن از دست بلند در سراپرده ي افلاک شود آينه بند برشود از زَبرِ زهره به ايوان زحل تا کند بهر زمين هديه سخنهاي بلند سخن سخته که…

...ادامه