حادثه ننگ بار ۱۶ آذر

این قصیده در آذرماه ۱۳۳۲ به مناسبت حمله نظامیان به
دانشگاه تهران که به شهادت سه تن از دانشجویان دانشکده
فنى و زخمى شدن عده‏ اى دیگر انجامید سروده شد.

16azar1332

حادثه ننگ بار۱۶ آذر

به سال کودتاى ننگ پرور

به روز شانزده از ماه آذر

ز طوفان حوادث، گِردبادى

مروّت را به خاک افکند بستر

شهامت را بدن شد لاشه در گور

فضیلت را کفن شد جامه در بر

به بار آمد به دانشگاه، ننگى

کز آن بدتر نشاید کرد باور

فضیحتْ‏بار کارى منزلت‏سوز

به ننگ آبادِ شرم افروخت آذر (ادامه…)

شتاب زمان

اى زمان چند مى‏ روى به شتاب
قدرى آهسته ‏تر، مرا دریاب
همچو آبى که بگذرد از سر
مى‏ روى از فراز ما به شتاب
از برِ دیدگان گریزى تفت
برق‏آسا بسان تیر شهاب
یا چو اسب سَبَق که در تک و پو
مى‏ رباید گرو زجمله دواب
مى‏ شتابى و هیچ باکت نیست
که دهى لحظه ‏هاى عمر به آب
حقّه عمر ماست در کف تو
مى‏ برى تا کجاکنى پرتاب
تو زما غافلى و ما از تو
وز تو ما را زیان رسد به حساب
عمر ما همچو مرکبى‏ ست
که تندمى ‏دوانیش سوى وادى خواب
خواب سنگین جاودان که ازونیست
هرگز گریز را پایاب
اى خوش آن دم که با تو همراهیم
نیک سرگرم کارهاى صواب
به اداى وظیفه، دلْ مشغول گشته
وجدانمان رها زعذاب
آه از آن گه که مى شتابى و ما
رهسپاریم در هواى سراب
بى ‏هدف سرکنیم و خانه بخت
به تغافل کنیم پست و خراب
همچو مالى که رایگان یابند
وقت، از کف دهیم چون زرِناب
اى خوشا عهد کودکى که شدیم
بهر بازیچه در پى اسباب
خوش بود یاد روزها که گذشت
در بردلبرى به عهد شباب
بزم انسى، کنار استخرى بودمان
بهره در شب مهتاب
یا که خواندیم با صفاى ضمیر
فصل جانپرورى ز طرفه کتاب
یا شنیدیم نغمه ‏هایى خوش
از نى و تار و ارغنون و رباب
یا که کردیم خاطرى را شاد
از ره خدمتى و بُرده ثواب
بعد ازین هم اگر زمان یابیم
باید از عشق یافت حدِّ نصاب
وقت را مغتنم شمار «ادیب»
تا شوى سوى آرزو رهیاب
رویان ـ خردادماه ۱۳۷۷

رحیم معینی کرمانشاهی

پیام تسلیت درگذشت شاعر ارجمند و ترانه‌سرای کم‌نظیر جناب آقای رحیم معینی کرمانشاهی

باقی اوست

از خبر اندوهبار درگذشت شاعر ارجمند و ترانه‌سرای کم‌نظیر، جناب آقای رحیم معینی کرمانشاهی که از خدمتگزاران دیرپای ادب و فرهنگ کشور و از دوستان دیرین این‌جانبان بودند بی‌نهایت متألم و متأثر شدیم. این حادثه‌ی غم‌انگیز را به جامعه‌ی ادب و هنر و خانواده‌ی آن بزرگوار تسلیت گفته، شادی روح او را از خداوند یکتا آرزومندیم.

ادیب برومند – دکتر جهانشاه برومند

تقواى سیاسى

آن‏چه در راهِ سرافرازى بشر را رهبر است
دست یازیدن به خیر و پا کشیدن از شر است

وآن‏چه سازد آدمى را دستفرسودِ[۱] زوال
ره سپردن در پى آلایش ننگ‏ آور است

آدمى را به ز تقوى نیست والا زیورى
کز رهِ تحقیق از هر زیورى والاتر است

چیست تقوا؟ دورى از آلایش و تر دامنى
کز پى کسبِ فضیلت آدمى را یاور است

نیست تقوا احتراز ار مُنکرات دین و بس
بلکه در آفاق دیگر نیز دامن‏ گستر است

هر کس اندر کار، جوید دورى از نیرنگ و رنگ
مردر باتقواست بى‏ شُبهت و گر خود کافر است

هست تقوا در رعایت‏هاى قانون بى‏ خلاف
کانچه در قانون مقرّر گشت شرعى دیگر است

چیست قانون؟ آن‏چه پایندانِ[۲] نظم اجتماع
چیست قانون؟ آن‏چه دست‏ آویز حکم داور است (ادامه…)

قطعه : دموکراسی

در دموکراسی بود کار سیاست روبه راه

گر دموکراسی نباشد سعی ها گردد تباه

در دموکراسی توانی ملتی بیدار کرد

ورنه در جهل مرکب باز ماند دیرگاه