کویر تشنه

به کوره راه تعلّق هزار پیچ وخم است
کسى که مى نشود گم به نیمه راه، کم است
کنار آب روان چون تو همدمم باشى
گذشتِ عمر گرش حاصلى ست، این دو دم است
به یاد خاطره ها با تو در کنارة رود
مرا دو دیده چو دامان ابر پر ز نَم است
در انتظار، مرا بیش از این ملول مخواه
که این به مذهب عشّاق، بدترین ستم است
به سان سبزه که روییده شد به دامن کوه
چه خارهاست به پاى دلم که کوه غم است
کَرَم نما و به دیدار خود دلم خوش دار
که دلنوازى محبوب، بهترین کَرَم است
سر از قدم نشناسم ز ره چو بازآیى
که تاروپود وجودم نثار آن قدم است (ادامه…)

نگارستان ادیب کتابی که تاریخ هنر ایران را تکمیل می‌کند

کتابی که تاریخ هنر ایران را تکمیل می‌کند

n00183058-b

“نگارستان ادیب” کتابی که تاریخ هنر ایران را تکمیل می‌کند
کتاب «نگارستان ادیب» حاوی تصاویری از آثار هنری و فرهنگی متعلق به دوره‌های تاریخی تیموری، صفوی و قاجار است که در مجموعه شخصى استاد عبدالعلی ادیب برومند، شاعر و حقوق‌دان پیشکسوت قرار دارد.
در این کتاب تصاویری از آثار هنرمندانی چون «علیرضا عباسی» و «محمدزمان» هنرمندان مشهور عصر صفوی منتشر شده که پیش‌تر در کتابی درج نشده بودند.
محققان تاریخ هنر ایران می‌توانند با تحلیل این آثار، بخش‌هایی را از تاریخ هنر ایران زمین بشناسند.
کتاب نفیس «نگارستان ادیب؛ در باب هنر و هنرمندان ایرانی» که از سوی انتشارات گلدسته اصفهان منتشر شد، دربرگیرنده تصاویری از مینیاتورهای سنتی از دوران تیموری و صفوی، اشیا و صنایع دستی هنری و میراث فرهنگی چون قلمدان‌های نفیس، سرقلیان و غیره میباشد.
دکتر حمید فرهمند بروجنی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و محقق و مترجم در حوزه‌های هنر و فلسفه هنر پیشگام انتشار این کتاب شده و ویراستاری مقدمه و توضیحات مربوط به تصاویر و ترجمه انگلیسی آن را نیز بر عهده داشته است.
عبدالعلی ادیب برومند در ۲۱ خرداد ۱۳۰۳ در «گزبرخوار» اصفهان متولد شد. ادیب برومند از ۱۷ سالگی به شعر و شاعری روی آورد. او با کسب رتبه ممتاز در آزمون ورودی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و همزمان با مطالعه ادبیات فارسی، زبان‌های عربی و فرانسه را نیز فراگرفت. او از سال ۱۳۲۷ به شغل وکالت مشغول شد و سال‌ها نیز به عنوان وکیل بانک ملی ایران مشغول به فعالیت بود.
وی مدت شصت‌سال است که در تهران سکونت دارد.
استاد عبدالعلی ادیب برومند از اوان جوانی با هدف ترمیم و نگهداری میراث فرهنگی ایران و جلوگیری از خروج این اشیای تاریخی و ارزشمند از کشور به خرید و جمع‌آوری آثار هنری پرداخت و با مداومت در این کار به طور تجربی دانش و آگاهی بسیاری نسبت به اشیای تاریخیِ هنری پیدا کرد. او بارها به حراجی‌های خارج رفت و آثار هنری به تاراج رفته بسیاری را خرید و به کشور بازگرداند.
بسیاری از آثاری که اکنون در تملک ادیب است در نوع خود اهمیت بسیاری در تاریخ هنر ایران دارد.
کتاب نفیس «نگارستان ادیب؛ در باب هنر و هنرمندان ایرانی» اثر عبدالعلی ادیب برومند با شمارگان هزار نسخه، همراه با ترجمه انگلیسی، در ۳۰۴ صفحه و به قیمت ۲۰۰ هزار تومان از سوی انتشارات گلدسته اصفهان روانه کتابفروشی‌ها شده است.

 

همچنین کتاب نگارستان ادیب را میتوان بصورت تلفنی از طریق شماره همراه ١٢٠٨۴٠١-۰۹۱۲ سفارش داده و توسط پست تحویل بگیرید.

شب اسطوره ساز

آن شـب دلشکنِ ولوله ناک شـب وحشـت فکـن اندر افلاک
شب یک فاجعۀ درد انگیز داغدل تا بـه گه رستاخیز
شب یکتـا بـه تصاریف قرون در پدیدآوری ِ حشمتِ خون
شبِ اندوه فکن در آفاق کرده از کون و مکان طاقت، طاق
شب یک حادثۀ دهشت بـار درنوردندۀ  عیش اعصـار
شبِ از آه برانگیخته  ابر بر زمین کوفته آیینۀ صبر
آن شب  آن  سرورپاکـان جهان برترین رهبر خوبان و مِهان
آن مبارک نفس ِ نیک اندیش آن مهین مظهر والایی ِ کیش
آن شناسندۀ ذات ازلی پـاک و آراسته فرزندِ علی(ع)
همه شب غرقه در اندیشۀ روز کـه چه پیش آید از آن ماتم و سوز
داند آن فاجعۀ مرگ آویز وحشت انگیزتـر از رستاخیز!
که چه خواهد شد و فرجامش چیست؟ جان گدازنده سرانجـامش چیست؟
پیش چشمش همه  آن  فـاجعه ها رژه میرفت  به صبح فردا!
نابرابر  زد وخوردی  فرداست مـَلـَکی چند و شیـاطین  صدهاست!
دیدی از چشم ِ درون فردا را دور، ازگردن و تن  سـرها را!
جمله گردند شهیدان، یـاران همه خویشان ، همه جانبداران!
سرنگون جمله سـواران می دید غوطه در خون زده  یـاران می دید!
پورگلگون رخ ِ هجده سـاله پـای تا فرق به رنگ لاله!
دید «عباس»  به دریـاچۀ خون دست و پـا میزند و نالد چون؟
خواهر آشفته و مسؤول و پریش کودکان در برِ او با دل ریش!
خویشتن را زپس آن همگـان تک و تنها نِگرد در میدان!
گرد برگرد خود  از دشمنِ دون دیـو و دد بیند از انـدازه  برون!
سنگدل جمله اسیران شکم کرده در پیش خسان قـامت خم!
گشته محصورِ گروهی سفاک مـعرض ِ تیغ و سنانش تن ِ پاک!
زخمها خورده  و  افتـاده  زپای سر جـدا گشته ز تن بهر خدای!
اوفتاده تن پاکش به زمین تاخـته اسب بر او  دیو لعین!
بیند افتاده  به  خرگـاهِ زنان آتش از دشمن نـامردِ زمان!
همه از خرد و کلان  گشته اسیر دستها بسته و پـا  در زنجیر!
***
بود این جمله  عیان  در نظرش آگـه از آنچه  که آید  به سرش
دیـد  یک سوی دگـر بیعت وصلح بـا «یزید» آشتی و  رجعت  و صلح
راحت و زندگی و ذکر و دعـا رستن از شرّ شیاطیـن دغا
احـترام  از سوی عمـال«یزید» هدیه و مــال، بر آن جمله مزید
بـودن  انـدر بر خویشان و تبار زن و فـرزند در اطراف  و کنار
پس  در اندیشه  فرو رفت «امام» که سزد  زیـن دو گـزیـنـیـم  کدام؟
اندر اندیشهً «بیعت»  یـا  «جنگ» جنـگ شد  بین سرافـرازی و ننـگ
نـام  با ننگ  گلاویز شدند در سـتـیـزی  خـطرآمـیـز شـدند؛
لحظه ها رفت درین  جنگ و ستیز تا  که  شد ننگ  مصمم  به  گریز؛
عـاقـبت  نیتِ پرخیرِ «امام» ننگ را داد  گریز از در و بام
در نبردی  کـه در آن  لحظه  گذشت من چگویم  بـه امامم  چه گذشت؛
لحظه هـا  رفت  درین  جنگ و ستیز تا  که  شد ننگ  مصمم  به  گریز؛
***
وه  چه سخت است  به  پابند صفات برگزیدن  یکی از موت و حیـات؛
یکی  آسودگی  و نعمت  و ناز وآن دگر  کشته شدن در تک  و تـار؛
این یکی  زنده  به خفـت بودن وآن دگر مـرده به عـزّت بـودن؛
جـان خود  دادن  اگر در ره حق بـهر مـردان خـدا  هـسـت نـسـق؛
جمله  اتبـاع  و کسان و  یـاران چون دهـد کـس به کـفِ خونخـواران؟
فکر این جمله مصیبت هـا را کرد و بگزید  رهِ فـردا  را؛
مطمئن  از همه  یـار و پیوند که نباشند  به سـازش  خرسند؛
عاقبت گشت مصمم بـه نبرد آن پی ِ حق سر و جـان بـاخته مرد؛
کوفت  پـا  بر سر آن  بیعت  و ننگ دست یازید  به  جـانبازی  و جنگ
پشت پا  زد  پس از آن  بر همه چیز جست  مرگ خود و یاران  به  ستیز
کرد  کـاری  که  ز ایثار و گذشت فخر ِ اسطورۀ  دورانها  گشت
خود و یـاران  همه  گـشـتـنـد  شهید ثبت تاریخ  و نکو نـام  و سعید؛
تا  ابد  زندۀ جاوید شدند
پرتو افروز چـو  خورشید  شدند
عصر عاشورا - اثر استاد محمود فرشچيان

شام عاشورا

از دوران کودکی که تعزیه و روضه خوانی های با شکوه را در روزها و شب های سوگواری محرم مشاهده می کردم تا این زمان که گزارش وقایع مربوط به قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام را در تواریخ مختلف خوانده ام همواره در روزهای تاسوعا و عاشورا متاثر بوده و افق شام عاشورا را اندوهبار یافته ام این قصیده در ۹ اسفند سال ۱۳۵۰ که مصادف با عاشورای حسینی بود سروده شد و در روزنامه کیهان درج گردید. پایان این قصیده در بر دارنده تعریضی نسبت به حکومت وقت است که به کشتار دسته جمعی از مخالفان ادامه می داد.

شام عاشورا
امشب ای ماه برین عرصه چها می بینی؟
غرقه در خون، تن مردان خدا می بینی
امشب ای ماه تو چون پردگیان ملکوت
از زمین منظره ای هوش ربا می بینی
کشتگانی همه از صدر نشینان بهشت
پایکوب ستم اهل دغا می بینی
رهبرانی سر و جان باخته در راه خدا
برده از دار فنا ، ره به بقا می بینی

(ادامه…)